Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

Inventarisatie Ondersteunings-, Behandel- en Begeleidingsbehoeften.

In 2011 vatte de werkgroep Zorg het plan op de behandel-, ondersteunings- en begeleidingsbehoeften bij de leden van PAS te gaan inventariseren, om daarna in gesprek te gaan met behandelaren, de overheid en zorgverzekeraars. Hiertoe werd in juni 2012 een subgroep OBB opgericht, die begon aan een plan van aanpak. Omdat vlak daarna bekend werd dat Vanuit Autisme Bekeken door het ministerie werd opgericht, en het er naar uitzag dat er dan twee identieke projecten tegelijkertijd zouden plaatsvinden, werd de subgroep OBB inactief. Bij nader inzien blijkt dat Vanuit Autisme Bekeken toch niet echt de behoeften en knelpunten van de mensen met een ASS inventariseert zoals wij dat hadden gewild.

Het is dus een idee de OBB in de toekomst weer actief te maken.
Een andere mogelijkheid is dat mensen die een bepaalde behoefte of wens delen, met elkaar in contact komen en een werkgroep oprichten die zich buigt over dat onderwerp.Hier alvast de mogelijkheid om bestaande OBB-behoeften te melden, alsmede een korte toelichting, en eventueel de regio waar het betrekking op heeft. Voor een lange toelichting kun je het beste een nieuwe pagina aanmaken, zodat het overzichtelijk blijft.

Behoeften en knelpunten m.b.t.

Bejegening

Organisatie van zorg

Informatievoorziening

Diagnostiek

Behandeling - Behoefte aan bepaalde therapieën
Er is behoefte aan SI-therapie voor volwassenen. Doelen: betere prikkelverwerking, betere prikkelregulering, oplossing voor over- en onderprikkeling, alertheidsniveau, (vul maar aan en preciseer).
Knelpunt: dit wordt niet of nauwelijks aan volwassenen aangeboden.

Behandeling - Behoefte aan het behalen van bepaalde doelen
Prikkelgevoeligheid doen af- of toenemen

Begeleiding en Ondersteuning

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code integrale_dossiers:zorg:start:obb (generated for current page)