Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

In december 2013 is de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen verschenen. Men moet het zien als een levend document, dat in de toekomst eens in de zoveel tijd herzien gaat worden. Deze richtlijn besteedt, zoals de titel zegt, alleen aandacht aan diagnostiek en behandeling, maar niet aan begeleiding, behalve dan bij studie en arbeid.

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code integrale_dossiers:zorg:start:mdr (generated for current page)