Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

**Overzicht onderwerpen binnen het hoofddossier Zorg**


1. Multidisciplinaire richtlijn (MDR) diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis
2. Behandelvormen
3. Hulpmiddelen
4. Overgang AWBZ - WMO
5. Specifieke doelgroepen (bijv. vrouwen met een ASS, ouderen met een ASS)

Organisatorisch en acties/activiteiten/bemoeienissen
1. Hoe belangenbehartiging m.b.t. hulpverlening te structureren in / te faciliteren door PAS
2. Inventarisatie ondersteunings-, begeleidings- en behandelbehoeften
3. Reageren op concept Geneeskundige GGZ deel 2
4. Autismezorg in Gelderland/ Pro Persona
5. Deelname van PAS in het Convenant Autisme in Noord-Holland
6. Deelname van PAS aan de ervaringsraad van het Leo Kannerhuis

Samenwerkingsverbanden over ASS
1. CASS 18+
2. Vanuit Autisme Bekeken
3. Academische Werkplaats Reach Aut (hier is PAS bij betrokken)
4. Academische Werkplaats 2(??)
5. Convenant Autisme

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code integrale_dossiers:zorg:start (generated for current page)