Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

Integrale of inhoudsdossiers

Een integraal dossier is een dossier met allerlei soorten informatie rondom een onderwerp. Dit kun je ook een inhoudelijk - of inhoudsdossier noemen. Dat onderwerp kan meer of minder breed zijn. Voorbeelden van (hoofd)dossiers zijn Wonen, Werken, Onderwijs of Mobiliteit en Vervoer. Binnen een hoofddossier is ruimte voor meerdere subdossiers, die over een deelonderwerp gaan. Bijvoorbeeld binnen het hoofddossier Mobiliteit en Vervoer kan een subdossier gaan over de verplichte rijbewijskeuring voor volwassenen met een autismespectrumstoornis die (willen gaan) autorijden.

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code integrale_dossiers:start (generated for current page)