Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Er bestaan diverse soorten PGB's, te weten:

  1. PGB-AWBZ
  2. PGB-WMO
  3. PGB-Zorgzwaartepakket

Meer informatie over het PGB is te vinden op http://www.pgb.nl/.

Door bezuinigingen en politieke keuzes staat het (huidige) PGB onder druk. Er zijn al diverse maatregelen genomen. Vanaf 2014 moet bepaalde zorg, die nu nog vanuit de AWBZ wordt geregeld, worden uitgevoerd door gemeenten. Lees meer over de overgang AWBZ-WMO.

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code integrale_dossiers:geldzaken:pgb:start (generated for current page)