Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

start [2012-08-22 15:35]
karin
start [2019-09-10 09:00]
Regel 1: Regel 1:
  
-====== WIKI ====== 
-===== Online kennisnetwerk m.b.t. normaal begaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis ===== 
- 
- 
-Een Wiki, of Wikipedia, is een online encyclopedie,​ waarvan de inhoud vrij beschikbaar is. Deze Wiki is bedoeld als een neutraal en onafhankelijk verzamelwerk rondom alles wat te maken heeft met de normaal tot hoogbegaafde volwassen personen met een autismespectrumstoornis. De Wiki is een zogenaamde [[http://​www.dokuwiki.org/​dokuwiki|DokuWiki]],​ een documenten-wiki. 
- 
-Aan deze Wiki kan iedereen meeschrijven. Op deze manier zal er in de loop van de tijd steeds meer kennis over normaal begaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis verzameld worden op één centrale, makkelijk te vinden plaats op het internet. 
-Doordat iedereen mee kan schrijven, en correcties op een artikel kan toepassen, zal de kwaliteit van de artikelen hoog worden. Immers: als er iets verkeerds staat, kan dat in een revisie verbeterd worden. 
- 
-De Wiki kan gemakkelijk geïntegreerd worden met andere Wiki'​s,​ die eveneens artikelen over autisme en aanverwante onderwerpen bevatten. 
- 
-We willen **iedereen** van harte uitnodiging om mee te schrijven aan deze Wiki!  
-Of je nu zelf een vorm van autisme hebt, een familielid of vriend bent van een persoon met autisme, een hulpverlener,​ wetenschapper,​ etc.  
-Het enige criterium is, dat alle bijdragen te maken moeten hebben met deze doelgroep: de normaal begaafde //​volwassenen//​ met autisme. 
- 
-Mocht er in de toekomst elders een Wiki ontstaan, die zich op andere doelgroepen richt, zoals kinderen of pubers met autisme, of mensen met autisme en een verstandelijke beperking, zullen we daar uiteraard naar linken. 
- 
-===== SCHRIJF MEE! ===== 
- 
-Mee schrijven kan heel eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen, is een Inlog aanmaken. ​ 
- 
-==== Structuur ==== 
- 
-Het voordeel van een Wiki is, dat de diverse pagina'​s met inhoud op vele manieren aan elkaar gelinkt kunnen worden. In de loop van de tijd kunnen hierdoor verschillende structuren, of manieren van indelen van de informatie, gaan ontstaan. Voor elk wat wils! 
- 
-Om je op weg te helpen, staat hieronder een eerste **indeling van de inhoud**: 
- 
-  - [[themadossiers|Themadossiers]]:​ een verzameling artikelen rondom een centraal thema, zoals geldzaken, autisme en veroudering,​ autorijden met autisme, autisme in de literatuur etc. 
-  - **Levensgebieden**:​ indeling van de informatie op basis van het levensgebied/​de levensgebieden waar het bij hoort. Zorg, wonen, werk, vrije tijd etc. 
-  - **Maatschappelijke rollen**: de volwassene met autisme als burger, als cliënt, als werknemer, als ervaringsdeskundige etc. 
-  - **Wetenschappelijke vakgebieden**:​ biologie, psychiatrie,​ neurologie, psychologie,​ neuropsychologie,​ sociologie, (medische) antropologie,​ filosofie etc. 
-  - **Paradigma'​s,​ oftewel manieren om tegen autisme aan te kijken**: Autisme als manier van Zijn, neurodiversiteit,​ de medische benadering, het biopsychosociaal model, autisme als handicap etc. 
-  - **Lichaam en Geest**: motoriek, sensoriek, cognitie etc. 
-  - **Leeftijdsgroepen**:​ De groep volwassenen met autisme heeft betrekking op iedereen van 18 jaar en ouder. Maar iemand van 18 is meestal met andere dingen bezig, dan iemand van 65. Globale leeftijdsgrenzen 18-25 jaar; 25-45 jaar; 45-65 jaar; 65 jaar en ouder. 
-  - **Dragers van informatie**:​ boeken over autisme, niet-wetenschappelijke artikelen/​tijdschriftartikelen,​ wetenschappelijke artikelen, DVD's, YouTube filmpjes, audiobestanden etc. 
- 
-==== Organisaties ==== 
- 
-[[http://​wiki.pasnederland.nl/​organisaties|Organisaties en organisatienetwerken]] die actief zijn voor normaal begaafde volwassenen met autisme. 
-  ​ 
-==== Verwante Wiki's ==== 
- 
-De Nederlandstalige [[http://​wikipedia.nl/​|Wikipedia]] bevat diverse artikelen over [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Autisme| autisme]].\\ 
-[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Autism| Autism]]: artikelen over autisme in de Engelstalige Wikipedia.\\ 
-[[http://​wiki.obdeventer.nl/​index.php/​Dossier_Autisme|Dossier Autisme]] van de bibliotheek Deventer.\\ 
-[[http://​www.wikifysio.nl/​index.php/​Autisme_en_motoriek|Autisme en motoriek]] in de [[http://​www.wikifysio.nl/​index.php/​Home|Wiki Fysio]].\\ 
- 
-==== Volgen ==== 
- 
-[[http://​wiki.pasnederland.nl/​volgen/​start|E-zines,​ blogs en meer]]. Wat je misschien wilt volgen. 
- 
-==== Social media ==== 
- 
-Representatie van de normaal begaafde volwassenen met autisme op de diverse social media: LinkedIn, Facebook, Hyves, internetfora. 
- 
-=== Initiatiefnemers === 
- 
-De initiatiefnemers van deze Wiki zijn een aantal vrijwilligers van [[http://​www.pasnederland.nl/​|PAS-Nederland]],​ de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal tot hoogbegaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. ​ 
-Hoewel de mensen achter PAS dus initiatiefnemer zijn van deze Wiki, is het nadrukkelijk niet de bedoeling om deze Wiki te beperken tot PAS of tot de leden van PAS. 
-Integendeel! 
-Iedereen is van harte uitgenodigd om een bijdrage aan deze Wiki te leveren. 
- 
-=== Help === 
- 
-[[http://​www.dokuwiki.org/​dokuwiki|Algemene uitleg over het gebruik van de DokuWiki]].\\ 
-[[http://​forum.dokuwiki.org/​|Forum van DokuWiki]].\\ 
-[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Wiki|Wikipedia'​s pagina over Wiki'​s]].\\ 
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code start (generated for current page)