Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

Kennis

Goed om te weten:

De rijksoverheid heeft vanuit de AWBZ een zorgplicht. De gemeentelijke overheid heeft vanuit de WMO een compensatieplicht, en geen zorgplicht.

De compensatieplicht is losser van karakter dan de zorgplicht.
Gemeenten hebben beleidsvrijheid.

Maatschappelijke participatie is een taak voor de gemeenten, vanuit de WMO. Wanneer er sprake is van lichte begeleiding, valt dit onder de noemer “maatschappelijke participatie” en dus onder de WMO en is dus een taak voor gemeenten. In enkele gemeenten kunnen mensen dan voor een persoonsgebonden budget (PGB) kiezen, maar in de meeste gemeenten (nog) niet.

Wanneer er sprake is van matige begeleiding of zware begeleiding (ernstige beperkingen, waarvoor begeleiding nodig is) valt dit onder de AWBZ.
Lichte beperkingen (waarvoor lichte begeleiding nodig is): af en toe eens langskomen van de begeleider.
Matige beperkingen (waarvoor matige begeleiding nodig is): iemand heeft continu aansturing nodig, dagelijks.
Ernstige beperkingen (waarvoor zware begeleiding nodig is): iemand kan een taak helemaal niet meer zelf, de taak moet worden overgenomen.

In de praktijk kan de grens tussen lichte en matige beperkingen onduidelijk zijn.

Wanneer je lichte begeleiding nodig hebt, bijv. voor maatschappelijke participatie, moet je dus bij je gemeente zijn. De meeste gemeenten zijn hier (nog) niet op toegerust. Zij hebben geen ervaring met de GGZ-doelgroep en/of met volwassenen met autisme. Vanuit de praktijk (via Per Saldo) komen verhalen, dat dergelijke aanvragen (voor een PGB) worden afgewezen door gemeenten. Per Saldo adviseert om dan altijd in bezwaar te gaan, dus bezwaar aan te tekenen bij je gemeente tegen die beslissing. Eventueel kan later nog de stap naar de rechter gezet worden.
Vooral op het gebied van (begeleiding bij) vrije tijdsbesteding kunnen knelpunten gaan ontstaan voor o.a. mensen met autisme. De vraag bij vrije tijdsbesteding is: Wat is het doel? Als het doel is om invulling te geven aan je vrije tijd, valt dit onder de WMO. Als het doel is om begeleiding te krijgen bij het aanbrengen en behouden van structuur, valt het onder de AWBZ. Ook als het doel van de begeleiding is, om iemand te motiveren (bijv. iemand die lusteloos is, of weinig initiatief toont), valt het onder de AWBZ.

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code integrale_dossiers:wet_en_regelgeving:overgang_awbz_wmo:kennis:start (generated for current page)