Nieuw bij de wiki van PAS? Vraag dan eerst een account aan via webmaster (a) pasnederland.nl

Dit is een oude revisie van het document!


Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Er bestaan diverse soorten PGB's, te weten:

  1. PGB-AWBZ
  2. PGB-WMO
  3. PGB-Zorgzwaartepakket

Meer informatie over het PGB is te vinden op http://www.pgb.nl/.

Door bezuinigingen en politieke keuzes staat het (huidige) PGB onder druk. Er zijn al diverse maatregelen genomen. Vanaf 2014 moet bepaalde zorg, die nu nog vanuit de AWBZ wordt geregeld, worden uitgevoerd door gemeenten. Dit betreft Begeleiding, zowel Begeleiding-Individueel als Begeleiding-Groep (dagbesteding) en Kortdurend Verblijf. 2013 wordt waarschijnlijk een overgangsjaar. Zie http://www.pgb.nl/persaldo/actie-pgb-in-uw-gemeente/begeleiding-en-kortdurend-verblijf-naar-gemeente/?waxtrapp=ltdqarDsHcwOhcPjBCIN&mailing=zbgffqDsHcwObcP&member=izwbuiDsHcwOfdPWkfD

Er worden diverse acties en overige activiteiten georganiseerd rondom de (veranderingen in het) PGB:

  • Per Saldo organiseert een actie rondom de overgang van een deel van het PGB naar de gemeenten. Om uw gemeente alvast te vragen hoe zij hiermee om wil gaan, kunt u uw gemeente een brief sturen.
  • Per Saldo is erg geïnteresseerd in de reactie van uw gemeente. Laat het Per Saldo weten via info@pgb.nl.
  • Project “Lokale ambassadeurs” van Per Saldo. In dit project zullen 100 vrijwilligers, verspreid over het hele land, worden ondersteund, zodat zij een serieuze gesprekspartner worden voor Wmo-raden, gemeenteraden en colleges van B&W. Het worden de lokale ambassadeurs van het pgb. De financiering is nog maar net rond en het project gaat binnen afzienbare tijd starten. Interesse in een ambassadeurschap? Meld u aan via Per Saldo, http://www.pgb.nl/persaldo/actie-pgb-in-uw-gemeente/lokale-ambassadeurs/?waxtrapp=nldqarDsHcwOhcPjBCIA.
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code integrale_dossiers:geldzaken:pgb:start (generated for current page)